Northadviser

Search
Close this search box.
Helgelandskysten

Heilhornet

Heilhornet er et av de mest kjente fjellene Sør i Helgeland og en populær tur for vante turgåere.
Vanskelighetsgrad: Krevende
Heilhornet hike
Sted: Bindal
Tidsforbruk: 8 timer
Distanse: 11 km
Høyde: 1058 moh
Hund: Nei

Om Heilhornet

Heilhornet og de omliggende fjellene har sitt opphav i kontinentkollisjonen mellom Baltika (nå Europa) og Laurentia (nå Nord-Amerika og Grønland) som skjedde for over 400 millioner år siden. I løpet av denne kollisjonen steg magma opp fra jordens indre og størknet som store granittmasser under jordoverflaten. Etterpå, på grunn av erosjon og jordskorpebevegelser, ble granitten eksponert på overflaten. Slike store mengder mantelbergarter som trenger seg opp gjennom jordskorpen, kalles batolitter. Bindalsbatolitten er den største kaledonske batolitten i Norge.

Denne turen starter fra Bindalseidet og fører deg gjennom områdene Gundagamma og Hornvatnet før du når toppen av Heilhornet. Rett før du når toppen, er terrenget litt utfordrende. På det bratteste partiet på eggen er det en kjetting som kan brukes ved behov for ekstra støtte. Fra toppen kan du glede deg over en imponerende utsikt som spenner over Helgeland, Trøndelag og inn i Sverige.

Viktig!


Selv om kartene er basert på ekte GPS-spor, må du være oppmerksom på at de primært gir deg utgangspunktet og den omtrentlige ruten for turen, snarere enn nøyaktig plassering. Nøyaktigheten av kart og GPS-posisjonering kan variere noe.

Det er ditt eget ansvar å ta egne vurderinger når du er ute på fjelltur, avhengig av de aktuelle forholdene. I tillegg er det viktig å sørge for at du har riktig fottøy tilpasset forholdene og at du har tilstrekkelig med mat og vann med deg på turen.

Husk også å sjekk værmeldingen på forhånd.

Sti fra tidligere tur til Heilhornet

Bilder fra turen

Instagram:
Aktiviteter i nærheten