Heilhornet

Helgelandskysten

Heilhornet er et av de mest kjente fjellene Sør i Helgeland og en populær tur for vante turgåere.
Sted: Bindal
Vanskelighetsgrad: Krevende
Tidsforbruk: 8 timer
Distanse: 11 km
Høyde: 1058 moh
Hund: Nei

Om turen opp Heilhornet

Heilhornet og fjellene rundt er stammer av kontinentkollisjonen mellom Baltika (nå Europa) og Laurentia (nå Nord-Amerika og Grønland) for over 400 millioner år siden. Under kollisjonen steg magma opp fra jordas indre og størknet som store masser av granitt under jordoverflaten. Erosjon og bevegelser i jordskorpen førte deretter til at granitten kom opp til overflaten. Slike store mengder mantelbergarter som trenger seg opp gjennom jordskorpen kalles batolitter. Bindalsbatolitten er den største kaledonske batolitten i Norge.

Denne turen går fra Bindalseidet, via Gundagamma og Hornvatnet til toppen av Heilhornet. Rett før toppen er det litt ulendt. I det bratteste partiet på eggen er det en kjetting til å holde seg til ved behov. På toppen kan du nyte utsikten utover Helgeland, Trøndelag og inn mot Sverige.
Vær oppmerksom på at selv om kartene er basert på ekte GPS-track så er de hovedsakelig ment for å gi startpunkt og cirka-retning for turen, og ikke for nøyaktig posisjonering. Nøyaktigheten på kart og GPS kan også varier litt.
Man er alltid selv ansvarlig for å gjøre egne vurderinger når man er på tur i fjellene ut ifra forholdene.

Det er også viktig å være godt nok skodd for forholdene, i tillegg til at man tar med seg nok vann og en snack. test

Sti fra tidligere tur til Heilhornet

Bilder fra turen

Instagram:

Finn andre aktiviteter her.